چاپ کردن این صفحه

مراکز عمومی

محلی با 99/9% عاری از باکتری و جرم داشته باشید

تمیز کردن اماکنی که  در آنها صدها نفر، شاید هم هزاران نفردر روز در حال تردد هستند، بسیار مشکل  است. به خصوص سرویس های بهداشتی ، که از همه مهمتر است . با بخارشوی و جارو برقی ما  به دلیل نوآوری در استفاده از اشعه UV،  این کار از هر زمان دیگری راحت تر است، صرفه جویی در مصرف آب، صرفه جویی در وقت و صرفه جویی در هزینه و بهتر از همه: بهبود سلامت و بهداشت مصرف کنندگان و کارکنان سرویس های بهداشتی .

تماشاخانه تصویر